TaxMachine PITY 2014/2015

Nasz program do PIT rozliczy Twoje deklaracji PIT i wyśle je przez internet

2014-10-07 | Admin | | | |

Bezpłatny program PITY 2015/2014

Wszystkie osoby pracujące, tj. które uzyskały w danym roku podatkowym przychód za pośrednictwem płatnika zobowiązane są wypełnić formularz PIT-37. Do grona osób pracujących zaliczymy podatników, którzy uzyskali wynagrodzenie ze stosunku pracy lub innego stosunku służbowego, pobierali emerytury lub renty i zasiłki, wykonywali działalność osobiście (zlecenie) lub otrzymali dochód z tytuł praw autorskich lub innych majątkowych. Zeznanie roczne Pit 36 sporządzają podatnicy, jacy za rok 2013 uzyskiwali dowolne przychody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Nasz program PITY 2015 umożliwi Ci szybkie i proste rozliczenie z PIT. Dodatkowo masz możliwość wysłania deklaracji podatkowej do odpowiedniego Urzędu Skarbowego przez internet.

Ulgi odliczenia 2014

Dla druku PIT-39 istnieje możliwość upustu, którym jest popularna ulga mieszkaniowa. W przypadku przeznaczenia części dochodu na własne cele mieszkaniowe skorzystamy z niej np. w przypadku remontu. System e-Deklaracje od 6 lat umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale i płatnikom. Jest to szczególnie istotne dla płatników, którzy zatrudniają dużą liczbę pracowników. Wiąże się to bowiem z istotną oszczędnością czasu i pieniędzy. Formularz PIT-38 dotyczy tych podatników, którzy zdecydowali się zagrać na giełdzie i w ten sposób uzyskać przychody. Zachęceni przez liczne reklamy i informacje medialne podatnicy muszą także rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatkiem, który od miejsca uzyskania dochodu nazywamy podatkiem giełdowym. Rozliczanie i wypełnianie druku PIT-38 opieramy zatem na dochodach „ugranych” na giełdzie. Stawka podatku wynosi 19% od uzyskanego przychodu.

Osoby mają możliwość by odjąć w druku PIT ulgę od dochodu opłaconych składek Zusowskich. Wysłanie deklaracji i informacji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia dokumentu do urzędu skarbowego. To wygodna, a przede wszystkim tania metoda nie tylko dla podatników ale i dla płatników, zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników. Blankiet fiskalny PIT-37 składają wszyscy podatnicy, jacy zdobyli wynagrodzenie z tytułu: należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków przedemerytalnych, wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, emerytur lub rent krajowych (w tym rent socjalnych, rent strukturalnych), stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, świadczeń przedemerytalnych.

Pity 2014 program

Podatnicy, którzy sięgają po PIT 36 druk, mogą korzystać z ulg podatkowych. W tym przypadku do zeznania podatkowego należy dołączyć odpowiedni załącznik PIT/O lub PIT/D. Nasz program umożliwi Ci wypełnienie nie tylko PIT-37, ale również wszelkich potrzebnych do skorzystania z ulg załączników (PIT/O, PIT/D, PIT-2K). Twój formularz PIT-39 prawidłowo i szybko rozliczy nasz program do PIT. Zrobisz to w takiej w formie, jakiej tylko zechcesz – przez internet online wyślesz wypełnione zeznanie wprost do Urzędu Skarbowego. Baza programu zawiera niezbędne druki i załączniki. Rozlicz i wypełnij PIT-39 przez nasz program – naprawdę warto.

Program do pit 37 2014

Deklaracja PIT-28 - zgłoś chęć stosowania PIT-28 za 2015 rok do 20 stycznia!. Podanie o łączne opodatkowanie dochodów złożyć może jeden z małżonków. Złożenie takiego wniosku rozumie się jako oświadczenie o jego upoważnieniu przez współmałżonka. Jest to o tyle ważne, że przy składaniu takiego oświadczenia obowiązuje rygor odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe zeznania. W tym samym czasie trzeba podnieść, że wniosek taki złożyć może podatnik, którego małżonek zmarł w trakcie poprzedniego roku skarbowego lub po upływie okresu rozliczeniowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego. Druku PIT-36 nie rozliczają prowadzący działalność rozliczaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, chyba że mają dwie odmiany firm – jedną opodatkowaną według skali (PIT 36) drugą – ryczałtem (Pit-28). W takim przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe – dla każdej jednostki gospodarczej osobno.

Zniżki przysługujące przy składaniu formularza podatkowego PIT-37 dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na odliczenia bezpośrednio od podatku. Do odliczeń od dochodu zaliczamy składki na ZUS i IKZE, zwroty nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy ulga na Internet. Odliczenia bezpośrednio od podatku to między innymi składki zdrowotne, ulga na dzieci (prorodzinna) oraz ulga za pracę za granicą (abolicyjna). Oprogramowanie PITY 2015 to wielce wygodny w zastosowaniu oprogramowanie pomagający przy obliczaniu jednorocznych zeznań skarbowych Pit. Formularz PIT-38 dotyczy tych podatników, którzy zdecydowali się zagrać na giełdzie i w ten sposób uzyskać przychody. Zachęceni przez liczne reklamy i informacje medialne podatnicy muszą także rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatkiem, który od miejsca uzyskania dochodu nazywamy podatkiem giełdowym.

Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. Program PITy 2014/2015 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Na abcpodatkowe.pl dowiesz się wszystkiego na temat zeznania PIT-37 2014/2015. Na niniejszej stronie odszukasz dodatkowo darmowy program, za którego pomocą rozliczysz PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-28. Sporządź z nami PIT za 2014 rok przez internet!

Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-39, PIT-37, PIT-40, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38. Jak już wspomnieliśmy rozliczanie się poprzez PIT-28 oferuje liczną gamę upustów. Nie możemy natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Mamy natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online. PIT-36l dotyka jedynie podatników obliczających zeznania PIT z profutów z tytułu prowadzenia własnej firmy.

Program pit 2014-2015

Dodatki do formularza PIT-37 za rok 2015. Do PIT-37 dołączyć można PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są powiązane z obniżkami mieszkaniowymi. To tutaj zamieszcza się dane dotyczące np. zniżki internetowej, ulgi na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, związaną ze spłatą długu na cele mieszkaniowe. Rozliczenie pit jednego z najpopularniejszych formularzy (np. pit 36, pit 37, pit 38, pit 39) dokona się szybko, bezproblemowo i bezpiecznie w programie ze strony ftpa.pl. Dla kogo jest przeznaczony PIT-37? PIT-37 jest najpopularniejszym i najczęściej wypełnianym formularzem rozliczeniowym przez wszystkich podatników.

Darmowe programy do rozliczenia pit 2014

Formularz PIT-38 wypełnia się zwykle na podstawie dostarczonych przez maklerów giełdowych formularzy PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać omawiany druk do końca lutego 2015 r. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie umiejscowić należy w druku, który dostępny jest niżej. Jak zdobyć formularz pit 37 zapewne wie każdy. Można to zrobić odwiedzając Urząd Skarbowy, ale także deklaracje podatkowe za 2014 rok są dostępne w Internecie czy też podczas korzystania z programów do rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Opcji jest wiele, dlatego nie powinno być z tym problemu. Podatnik uzyskujący dochody z tytułu najmu nie profesjonalnego sporządza Pit-28, gdy powiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu osiągnięcia pierwszego zysku z tytułu poddzierżawy, dzierżawy, podnajmu, najmu oraz porozumień o pokrewnym charakterze - w przypadku początkowego przychodu w grudniu, informację musimy dostarczyć do końca roku.

pit 37 druk 2014

Kto składa deklarację PIT-36? Opisywany formularz, najogólniej mówiąc, stosowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskują przychód bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że są oni zobowiązani do samodzielnego obliczania wartości podatku lub kwoty podatku do zapłaty. Działalność prowadzona przez takich podatników opodatkowana jest według skali podatkowej (18 proc. – 32 proc.). Wyślij PIT przez net. Co więcej za pomocą prezentowanego programu w wersji internetowej, jak również stacjonarnej masz możliwość wysłania PIT przez net do Urzędu Skarbowego. To zdecydowanie ułatwi Twoje rozliczenie z podatku. Od dziś nie będziesz musiał nawet opuszczać z domu, aby dostarczyć PIT. Osoby nadające PITa przez sieć mogą też spodziewać się szybszego zwrotu podatku niż w przypadku składania PIT w Urzędzie Podatkowym. Zastosowanie ulgi podatkowej jest możliwe jedynie w przypadku poprawnie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2014/2015.

druk pit 36l 2014

2014-10-06 | Admin | | | |

Darmowy program Pity 2014/2015

Należy też pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - prawa do wieczystego użytkowania gruntów, - udziału w nieruchomościach. Stosowanie odliczeń podatkowych to super sprawa, dlatego bezwarunkowo warto jest zainteresować się naszą stroną internetową, znajdziesz na niej całkiem dużo interesujących informacji podatkowych na temat ulg, odliczeń, sporządzania druków PIT, a także otrzymasz całkiem gratis doskonały program do sporządzania formularzy PIT. Co ważne, nie musimy posiadać podpisu elektronicznego, aby móc wysłać swoją e-deklarację. To niesłychanie istotne dla osób, które z jakiś powodów nie mogą udać się do Urzędu Skarbowego, by złożyć deklarację podatkową osobiście. Internet już teraz daje tę możliwość, by w pełni korzystać z jego udogodnień.

Rozliczając się z pomocą deklaracji PIT-37 pamiętajmy, że wysokość naszego podatku możemy pomniejszyć poprzez odliczenie z tytułu darowizn. Dzięki tej uldze możemy odliczyć do 6% naszego dochodu. Osoby takie są opodatkowane na zasadach ogólnych, wedle skali 18-32%, ponadto nie mają obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Zeznanie podatkowe muszą jednak złożyć, osobiście lub przez internet, np. przez nasz program do PIT-37 lub w trybie online. Rozlicz i wypełnij formularz PIT-37 pobierając nasz program! Zeznanie PIT-39 wyliczany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Powinno się jednakże zwrócić uwagę, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 zalicza się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2015 roku podatnicy nie będą musieli uiścić podatku, sumowanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które wybudowane lub kupione zostały w 2008 r.

Po co wybrać omawiany program do Pity 2014? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto co wyróżnia wspomniany program:- intuicyjny interfejs, - w pełni darmowy, - podpowiedzi w trakcie wypełniania- nie będziesz sam rozliczając się z PIT- na każdym kroku możesz liczyć na instrukcje dotyczące tego co powinieneś wpisać w danym polu, - w pełni uniwersalny - obsługuje PIT-38, PIT-37, PIT-36L, PIT-28, PIT-36, PIT-39 oraz wymagane załączniki, - i co najważniejsze! Masz możliwość wysłać PIT przez internet bez wychodzenia z domu. Nie trać więcej czasu w kolejkach!, - mój program podpowie Ci jakie załączniki powinieneś dodać do swojego zeznania podatkowego W roku 2015 składamy rozliczenie podatkowe za dochody osiągane w 2014 roku. Podatnicy rozliczający się z PIT-37 zobligowani są do złożenia deklaracji podatkowej do 30 kwietnia 2015 roku. Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód (będący różnicą przychodu i kosztów uzyskania przychodu), pomniejszony o ulgi podatkowe podlegające odliczeniu od dochodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Od tej kwoty naliczana jest wysokość podatku, od której następnie odejmuje się opłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną). Dopiero po dokonaniu tych wszystkich obliczeń, otrzymujemy w PIT 2014 wysokość należnego podatku, który podatnik ma obowiązek odprowadzić na konto urzędu skarbowego.

Rozliczenie pit 2015 program

Wśród odliczeń zmniejszających bezpośrednio wysokość podatku dochodowego, możemy wymienić ulgę prorodzinną oraz opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Znaczenie tych odliczeń jest bardzo istotne, gdyż mogą one znacznie obniżyć wysokość należnego podatku. Podatnik, któremu przysługuje prawo do uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym powinien umniejszyć podatek o odpowiednią kwotę. Studenci najczęściej utrzymują się dzięki wsparciu finansowemu od rodziców, a także z pracy dorywczej, czy co też ze stypendiów jakie udaje im się uzyskać. Rodzi się więc pytanie czy student otrzymujący takie dochody powinien płacić od nich podatek i składać coroczną deklaracje PIT? Jakie formularze PIT obowiązują studentów? Druk PIT-38 jest właściwie dokumentem wykazującym dochody i straty poniesione na giełdzie. Na podstawie tychże dokonujemy obliczenia należnego podatku.

Sprzedaż posiadłości kupionej lub zbudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeśli osoba w danym roku innych dochodów nie osiąga – na PIT 36. PIT przez Internet w pięciu krokach:

 • wyślij dokument,
 • wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki "Do pobrania" aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
 • podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok,
 • wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze , a następnie go wypełnij,
 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
W Internecie funkcjonuje wiele programów służących wypełnianiu deklaracji podatkowych za mijający rok. Można skorzystać na przykład z Programu 2014 pity.

Deklaracja PIT-37 - formularz, druk - rozliczenie 2012/2014. Poniżej zamieszczamy aktualny blankiet PIT-37: (można również pobrać zeznanie PIT-37 w formacie .pdf - tutaj). W ostatnim czasie nader znane jest wypełnianie PITów za pomoca internetu. Nie ma co się dziwić, dlatego że rozliczenie online jest zdecydowanie szybsze, a również bezpieczniejsze niż standardowe wypełnianie formularza PIT. Ponadto możesz wysłać zeznanie podatkowe prosto do Urzędu Skarbowego, dzieki czemu zaoszczędzisz sporo czasu, który spędziłbyś w kolejkach. Polacy już od kilku lat mają możność używania e-deklaracji dla formularza pit 28. Dzięki niej możemy zyskać wiele udogodnień i zalet. Jedną z nich jest program pit 28 2014 oraz program pit 28 2015. Dzięki temu bez najmniejszego problemu wypełnimy jakikolwiek druk pit 28.

Formularz PIT-36 to druk, który powinno się złożyć do właściwego Urzędu Fiskalnego do 30 kwietnia 2015 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić deklarację akuratnie, powinno się skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna na dole. A przecież to, co zostanie nam zwrócone, może wynosić całkiem sporo. A chyba nie ma osoby, która nie chciałaby otrzymać własnych pieniędzy. Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do ulg i odliczeń, wyliczony wcześniej dochód można umniejszyć o: dokonane darowizny, ulgi PIT 2014 odliczane od dochodu (rehabilitacyjną, internetową, na IKZE, na pomoc domową, na szkolenie uczniów, odsetkową), straty z lat ubiegłych oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Wszyscy pobierający emerytury lub renty w świetle prawa są takimi samymi podatnikami jak osoby zatrudnione w firmach, przedsiębiorstwach. Są zatem płatnikiem podatku dochodowego, a co za tym idzie mają prawo do przekazania 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką chcą wspomóc. Zeznanie skarbowy PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika otrzymali przychód ze źródła położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Zysk ze odpłatnego zbycia nieruchomości jest objęty opodatkowaniem podatkiem zryczałtowanym – 19 procent od podstawy podatkowej. Stopa daniny publicznej nie zależy od tego, jakie prócz tego zarobki pozyskuje rozliczający odpłatne zbycie nieruchomości.

Program do rozliczania pit 2015

Za pomocą aplikacji Pity 2015 epodatki.eu rozliczysz PIT nawet bez wiedzy księgowej - będziesz krok po kroku instruowany, co w jakim polu wpisać. Program sam wykona za Ciebie wszelkie wyliczenia, co również likwiduje prawdopodobieństwo jakiejkolwiek pomyłki. Na koniec masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną - po co tracić czas na stanie w kolejkach? Do przesłania PIT przez internet nie potrzebujesz cyfrowego podpisu, Twoje dane osobiste są potwierdzeniem tożsamości dla Urzędników. Rozliczając się z pomocą deklaracji PIT-37 pamiętajmy, że wysokość naszego podatku możemy pomniejszyć poprzez odliczenie z tytułu darowizn. Dzięki tej uldze możemy odliczyć do 6% naszego dochodu. Edycja online tego programu do Pity 2014 to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu! Nic nie musisz pobierać, ani tym bardziej instalować. Wystarczy, że wyłącznie włączysz aplikację PIT ONLINE klikając w poniższy baner. Będziesz mógł wówczas sporządzić PIT przez net na stronie abcpodatkowe.pl.

Program do wypełniania pitów 2015

Poszukujesz blankietu do rozliczenia się z podatku za 2015 rok? Na epodatki.eu znajdziesz druki za pomocą których kompleksowo rozliczysz się z podatku dochodowego za 2015 rok. Wybierz na dole interesujące Cię zeznania fiskalne i pobierz druk PIT za 2015 rok. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje. Formularz pit 37 posłuży także tym, którzy czerpią przychody z działalności wykonywanej osobiście, czyli umów zlecenie, pełnienie obowiązków społecznych czy zasiadania w radach nadzorczych.

pit 36 druk 2014

W zeznaniu PIT-37 umieścić trzeba dochody wynikające z praw autorskich i innych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się również świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także należności z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane. Przeliczanie zobowiązania podatkowego z zagranicy w Polsce zależy od zasad ustalonych w pakcie o unikaniu podwójnego objęcia opodatkowaniem parafowanej z konkretnym krajem. Software PITY 2014 taxmachine.pl - rozlicz się szybko i wyślij PIT przez internet. Skończył się czas, w którym rozliczenie PIT było zjawą krążącą przez 4 miesiące nad głowami podatników. Dziś rozliczenie PIT nie jest niczym ciężkim ani tym bardziej trudnym.

pit 38 program 2014

2014-10-03 | Admin | | | |

Program PITy TaxMachine 2015/2014

Dla druku PIT-39 istnieje możliwość upustu, którym jest popularna ulga mieszkaniowa. W przypadku przeznaczenia części dochodu na własne cele mieszkaniowe skorzystamy z niej np. w przypadku remontu. Rozliczanie się z przychodów osiągniętych w trakcie roku podatkowego w formie elektronicznej, cieszy się bardzo dużą popularnością. Formularze PIT wysyłane do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej, czyli e-deklaracje 2014, są wypełniane co roku przez coraz większą grupę podatników. Wszelkie potwierdzenia wysłania zyskują szczególne znacznie, w momencie, gdy deklaracja jest wysyłana w ostatniej chwili i istnieje zagrożenie, że nie dojdzie na czas. Wtedy dla urzędu liczy się data jej wysłania w terminie.

Sporządź deklarację roczną PIT w roku 2013 naszą aplikacją PIT 2013, jest to łatwe. Utworzoną deklarację możesz wysłać do Urzędu Podatkowego bez opuszczania domu przez system e-Pity. W programie PITy 2015/2015 ftpa.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2014 w terminie 1 styczeń 2015 – 30 kwietnia 2015 wypełnisz ponadto wszystkie druki obowiązujące od 1 stycznia 2015 totalnie za darmo: 2K, PIT 39, NIP 7, PIT 36L, PIT 38, ZAP3, PIT 37, ZG, Z, PIT 28, PIT 28/A, D, O, PIT/B, PIT 28/B, PIT 36. Przy PIT-28 istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online.

Opisywana aplikacja PitY 2014 online pomoże Ci nie tylko w obliczeniach, ale również przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2015 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2015 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. Pewnie co roku martwisz się czy dasz radę sporządzić i wysłać do Urzędu Fiskalnego formularz PIT. Nie jest to prosta sprawa tak więc taka bojaźń jest uzasadniona. Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K.

Program do obliczania pitów

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. Jeśli zbycie wkładów realizuje się poza rachunkiem w biurze maklerskim – podatnik ma powinność samodzielnie wyliczyć PIT-38. Należy dokładnie sprawdzić, czy dana ulga podatkowa nie dotyczy właśnie nas, bo kto chce stracić pieniądze? Chyba nikt, dlatego warto dobrze zapoznać się z tematem PIT-ów i rozliczeń podatkowych za mijający rok.

Na stronie epodatki.eu możesz rozliczyć zeznanie PIT 2015 przez sieć. Wystarczy jedynie wejść tutaj, wybrać formularz podatkowe, które chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku. Możesz też zrobić użytek z systemu e-deklaracje, dzięki czemu pościelesz PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Formularz PIT 36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie dotyczy więc ryczałtowców, ani opodatkowanych wg karty podatkowej), a których dochody nie mieszczą się w zakresie pit 37. Czy potrzebny podpis elektroniczny? Nie, podpis elektroniczny nie jest wymagany przy wysyłaniu PITa przez internet. Urząd Skarbowy identyfikuje podatnika za pomocą numeru PESEL lub NIP, jeśli posiadamy działalność gospodarczą.

Formularz pit 37 służy również tym osobom, które chcą odliczyć sobie (w ramach ulgi) Internet. Ulga za Internet przysługuje każdemu, kto korzysta z sieci internetowej w miejscu swoje zamieszkania, a także posiada faktury wystawione na swoje imię i nazwisko (lub współmałżonka, jeśli zamierzają rozliczać się razem). Do kiedy rozliczamy się z formularza PIT-37? Rozliczenie jednoroczne oparte o PIT-37 musimy oddać w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia 2015 roku w wypadku rozliczenia za 2015 rok. Posyłając PIT za pomocą poczty trzeba pamiętać o tym, że w tym wypadku liczy się data nadania, a nie data z jaką nasza deklaracja podatkowa wpłynie do Urzędu Fiskalnego. Płacący podatek zryczałtowany są w stanie odliczać składki na ZUS, ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgi i odliczenia.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Załącznik PIT/O należy wykorzystać w momencie, gdy zamierzamy skorzystać z odliczenia od podatku lub przychodów i zostaje dołączony do PIT 37 formularz. W internecie możemy znaleźć wiele programów do PIT z wbudowanymi poradami oraz kalkulatorami podatku za pomocą których wypełnimy każde rozliczenie podatkowe. Ponadto nie musimy wybierać się do Urzędu Skarbowego, aby złożyć PIT. Nie musimy nawet wychodzić z domu!

Rozliczenie rocznych deklaracji PIT to bardzo trudna sprawa, dlatego warto użyć naszą aplikację do rozliczeń PIT, z jego pomocą stworzysz deklarację i przekażesz ją przez internet bez żadnego wysiłku. Dla osób rozliczających się na PIT-36 przygotowaliśmy bezpłatny program, za pomocą którego można szybko i bezproblemowo rozliczyć się z podatku nie tylko w ramach PIT-36, ale również innych deklaracji - PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Aby rozliczyć Pity 2014 z programem nie musisz znać się na podatkach, wystarczy że wejdziesz na ftpa.pl.

Program do rozliczania

Nieodpłatny program Pit 2014 to nadzwyczaj łatwa w stosowaniu aplikacja na Windows, rozliczysz i prześlesz nią zeznania PIT ekspresowo i wygodnie. Możesz także sporządzić PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online! Przy PIT-28 istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online.

Darmowy program pit

Co do zasady, małżonkowie nie mogą się łącznie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy ryczałtowej, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . Na PIT-37 rozliczamy : wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury lub renty krajowe, świadczenia przedemerytalne, stypendia, umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

druk pit 28

Każdy emeryt i rencista ma prawo samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym. W tym celu do dnia 30 kwietnia 2014 roku musi wypełnić formularz PIT-37. PIT-36l przygotują tylko Pani lub Panu prowadzący biznes, jacy najwyżej do 20 stycznia 2014 r. donieśli do Urzędu Finansowego zawiadomienie, że chcą kalkulować podatek w formie liniowej. Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Przedsiębiorcy składają PIT-16A (karta podatkowa), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39.

pit program 2014 2015

Za pomocą niniejszego programu do Pity 2014 rozliczenia rocznego za rok 2012 dokonało aż milion podatników. Wspomniany program był polecany przez wielu Polaków ze względu na przyjazny interfejs oraz pomoce w wypełnianiu PIT wbudowane w program. Za pomocą omawianego program PIT Polacy mieli również ewentualność posłania PIT przez internet prosto do Urzędu Skarbowego. Ta funkcjonalność w oczywisty sposób ułatwiła Polakom liczenie się z Fiskusem. Zeznanie PIT 37 - rozliczenie za 2015 rok w 2015 roku. Poprzez PIT-37 rozlicza się najwięcej podatników w Polsce. Jest to formularz przydzielony dla tych, którzy w danym okresie rozliczeniowym za pośrednictwem płatnika uzyskali przychód, opodatkowany według skali podatkowej. W niniejszym tekście przedłożone zostaną najistotniejsze informacje dotyczące PIT-37. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy .

2014-10-01 | Admin | | | |

Bezpłatny program PITy TaxMachine 2015

E-deklaracje dostępne są zarówno dla podatników jak i płatników. Dzięki nim możemy wypełnić wszystkie rodzaje druków PIT wraz z odpowiednimi załącznikami. Na stronie udostępniającej aktywne formularze znajdziemy również instrukcje pomagające w wypełnieniu poszczególnych PITów. Z odliczenia kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby opłacające podatek od dochodów o charakterze kapitałowym oraz od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Bazą do objęcia opodatkowania sprzedaży posesji jest przychód, t.j. przychód po potrąceniu kosztów osiągnięcia. Osobno wyznaczyć musisz przychód i oddzielnie wydatki.

Pit 2015 program

Zeznania roczne posyłamy do ostatniego dnia kwietnia po roku fiskalnym, jednym z wyjątków jest deklarację roczną PIT 28, które musimy dostarczyć do końca stycznia. Na rynku można odszukać sporo nieodpłatnych programów do formularzy PIT, ale tylko jeden jest de facto godny zaufania. Nasze oprogramowanie do generowania druków PIT jest nie tylko za darmo, nadzwyczaj prosta w obsłudze, ale dodatkowo zaręcza maksymalny zwrot podatkowy, stale czuwa byś otrzymał jak największy zwrot wpłaconego podatku dochodowego. Jeśli w trakcie roku podatkowego obywatel uzyskał dochody, które eliminują uprawnienie do ryczałtu, składa Pit 36, oraz na domiar tego PIT-28 - za okres, w którym prawidłowo prowadził biznes na ryczałcie od przychodu.

Za pomocą naszego programu PITY 2014 możecie wypełnić zeznania podatkowe za 2013 rok - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia również rozliczenie załączników PIT. Program jest uniwersalny - za pomocą jednego programu do PIT jesteście w stanie rozliczyć każdą deklarację podatkową bez względu na to, jakie przychody uzyskaliście w trakcie roku podatkowego. Gratisowo pobierz PROGRAM PIT z rozliczampodatki.pl - Rozlicz się z podatku za 2013 rok! Formularz PIT-36 za 2013. Powyżej wymienione osoby, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, muszą skorzystać z formularza PIT-36. Druk ten dostępny jest poniżej.

Program pit 2015

Pit 36 nie można złożyć razem z małżonkiem lub dzieckiem, jeżeli podatnik, współmałżonek podatnika lub dziecko pozyskuje dochody opodatkowane na PIT-28 (poza przychodami z wynajmu prywatnego i dzierżawy) albo zdobywa zarobki opodatkowane podatkiem tonażowym albo kartą podatkową albo pozyskuje zarobki opodatkowane na PIT-36l. Terminem, do którego wypełniony formularz należy złożyć jest dzień 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie. Do dnia tego mamy też czas aby dokonać ewentualnych wyliczeń oraz uzupełnień. Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny. Formularz PIT-38 rozliczymy szybko i poprawnie przez internet. Program do rozliczenia PIT-38 jest na naszej stronie, istnieje możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej także w trybie online. Jeśli nie wiesz jak wypełnić papierowy formularz PIT-38, koniecznie wypełnij i rozlicz zeznanie poprzez nasz program. Oszczędzisz czas wysyłając wypełnioną deklarację przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Duża część programów do formularzy rocznych nie przydatna do użytkowania, bowiem nie posiadają wszystkich potrzebnych opcji, jedynym wyjątkiem jest nasz darmowe oprogramowanie PIT 2013.

Program rozliczenie pit 2015

Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Przedsiębiorcy składają PIT-36L (podatek liniowy), PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-16A (karta podatkowa). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39. Używając Kreatora PIT, podatnik nie musi nawet wiedzieć, które druki ma wypełnić, bowiem Kreator sam dobierze prawidłowe dokumenty do wypełnienia. Zawsze co roku musisz złożyć w Urzędzie Fiskalnym zeznanie PIT, oprogramowanie Pity 2013 to perfekcyjny sposób na zrealizowanie tego ciężkiego obowiązku, wypróbuj bezpłatne oprogramowanie jeszcze dziś.

program pit 28

Program do obliczania pit 2015

Formularze PIT - programem prędzej! Za asystą przedstawianego programu do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą niniejszego programu bez problemu rozliczysz: PIT-28, PIT-36, PIT-39, PIT-36L, PIT-38, PIT-37. Nasz program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy obliczaniu z PIT 2013/2014. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku fiskalnego obywatel opodatkowany ryczałtem nie zawiadomił o zrezygnowaniu z jednostki gospodarczej albo nie zrobił wyboru innej metody opodatkowania, uznaje się, że nadal posiada działalność objętą opodatkowaniem lub najem w formie ryczałtu od przychodów. Jakie deklaracje można utworzyć online? Niniejsza aplikacja PIT Online posiada pełną funkcjonalność programu do PIT. Za jej pomocą szybko i prosto wypełnisz PIT-39, PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, a także apendyksy do powyższych zeznań podatkowych.

Odliczenia skarbowe, jakie możemy wykorzystać wypełniając deklarację PIT-28 jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o PIT/O, pomimo że niektóre z nich nie są w ogóle uwzględnione i dopuszczalne w tym formularzu. Odnajdujesz dobrego programu do rozliczenia PIT za 2013 rok? Znajdziesz u nas aplikacje, za której pomocą rozliczysz PIT 2013/2014 w ciągu nawet 5 minut. Mój program Pity 2013 obsługuje wszystkie deklaracje PIT oraz dodatki. Dzięki temu jesteś w stanie wypełnić każdą deklarację podatkową za pomocą jednego programu! Odnajdujesz dobrego programu do rozliczenia PIT za 2013 rok? Znajdziesz u nas aplikacje, za której pomocą rozliczysz PIT 2013/2014 w ciągu nawet 5 minut. Wymieniony program Pity 2013 obsługuje wszystkie deklaracje PIT oraz apendyksy. Dzięki temu jesteś w stanie wypełnić każdą deklarację podatkową za pomocą jednego programu!

Podatnicy ryczałtu nie odliczają ulgi na dzieci. Inne obowiązujące teraz ulgi są w stanie odejmować od pokazanej kwoty podatku. Nadzwyczaj najczęściej podstawą wykonania Pit-38 jest PIT-8C dostarczany przez biuro maklerskie prowadzące inwestycyjny rachunek podatnika. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
 • lub
 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
.

Program do rozliczania pit 2015 online

Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają odliczanie kosztów uzyskania przychodu, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w formie ryczałtowej. Oznacza to, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter uniwersalny i są stosowane w przypadku wszystkich umów o pracę, niezależnie od wysokości przychodu. Rozliczenie PIT-37 powinno zostać przeprowadzone do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Aby znacznie przyspieszyć proces rozliczenia się z Urzędem Skarbowym proponujemy wypełnianie formularza przez program lub internet. Nasz program szybko i sprawnie dokona wszelkich obliczeń a druk dojdzie na czas do urzędu. Możemy naszą deklarację wypełnić w trybie online. Rozliczanie PIT-37 przez internet jest naprawdę wygodne, zaoszczędza znacznie nasz czas. Uwzględnianie ulg fiskalnych bardzo często jest skomplikowane, istnieje bardzo dużo przepisów podatkowych, wiele objaśnień podatkowych, a objaśnienia podatkowe powszechnie są bardziej złożone niż same ustawy, dlatego też warto skorzystać z gratisowej aplikacji Pity 2014, który odejmuje wszelakie odliczenia automatycznie.

Uwzględniając w Picie odliczenie prorodzinne na dziecko osoba sporządzająca zeznanie wpisać musi liczbę dzieci i numery PESEL dzieci, a o ile brak jest owych numerów - daty urodzenia, imiona, nazwiska dzieci. Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K. Przy wyliczaniu deklaracji bezkonkurencyjną formą pomocy jest zastosowanie z aplikacji do PIT. Pomaga ona podatnikowi dokonać potrzebnych potrąceń oraz wypełnić niezbędne rubryki. Dodatkowo, dostarcza ona deklarację bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Fiskalnego drogą internetową. Można użyć z niej online lub po pobraniu na dysk peceta. Należy pamiętać, aby nie zwlekać z wypełnieniem deklaracji – w odróżnieniu od innych formularzy, PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia 2014 r.

pit o druk

2014-10-01 | Admin | | | |

Program PIT TaxMachine 2014

Za pomocą prezentowanego programu do PIT 2013 rozliczenia rocznego za rok 2012 dokonało aż milion podatników. Wymieniony program był polecany przez wielu Polaków ze względu na przyjazny interfejs oraz pomoce w wypełnianiu PIT wbudowane w program. Za pomocą naszego program PIT Polacy mieli również możność wysłania PIT przez internet prosto do Urzędu Fiskalnego. Ta funkcjonalność w oczywisty sposób uprościła Polakom rachowanie się z Fiskusem. Druk PIT 37 jest przypisany dla osób zleceniobiorców oraz wykonujących pracę, a również wszelkich innych jednostek, za jakie przedpłaty za podatek kalkuluje i ściąga płatnik. Osoby prowadzące własną firmę nie należą więc do osób, jakie rozliczają ten formularz PIT-37. Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami.

Program pit 2014 darmowy

Na stronie abcpodatkowe.pl możesz rozliczyć blankiet PIT 2013 przez internet. Wystarczy wyłącznie wejść tutaj, wybrać druk podatkowe, które chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku. Możesz dodatkowo użyć z systemu e-deklaracje, dzięki czemu skierujesz PIT prosto do Urzędu Fiskalnego. Bezpłatny program PIT 2013 to niezwykle łatwa w użytkowaniu aplikacja na system operacyjny Windows, wygenerujesz i poślesz nią zeznania PIT szybko i komfortowo. Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej.

W formularzu PIT 37 mogą być rozliczane jedynie te przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane przez płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę). Podatek naliczany jest na zasadach ogólnych – 18% od przychodów poniżej 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Z odliczenia na pociechę ma możliwość stosować osoba, który w roku fiskalnym sprawował funkcję rodzicielską lub pełnił misję opiekuna prawnego, jeśli pociecha z nim kwaterowała lub wypełniał opiekę poprzez sprawowanie powinności rodziny przejściowej na podstawie werdyktu sądu lub umowy podpisanej ze starostą. Wśród odliczeń zmniejszających bezpośrednio wysokość podatku dochodowego, możemy wymienić ulgę prorodzinną oraz opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Znaczenie tych odliczeń jest bardzo istotne, gdyż mogą one znacznie obniżyć wysokość należnego podatku. Podatnik, któremu przysługuje prawo do uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym powinien umniejszyć podatek o odpowiednią kwotę.

Pit za 2014 program

Zawarty na naszej stronie bezpłatny program PITY 2014 projektowany był i udoskonalany przez lata przez fachowy zespół programistów. Nad jego zgodnością z przepisami pracowali natomiast księgowi z dużym doświadczeniem. Właśnie dlatego z poprzedniej wersji stworzonego przez nas programu do PIT skorzystało aż milion osób! W przypadku upustów na formularzu PIT-38 nie rozliczymy żadnego. Rozliczanie razem ze współmałżonkiem także nie jest możliwe w ramach wspólnoty majątkowej. Wśród upustów, jakimi dysponujemy przy rozliczaniu druku PIT-36L jest odliczenie składki ZUS oraz składki IKZE w formie liniowej. Takie samo prawo przysługuje nam w przypadku składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz ulgę abolicyjną. Nie rozliczymy się natomiast poprzez druk PIT-36L ani wspólnie z małżonkiem, ani też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możemy jednak odpisać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.

Program pity 2014

PIT-36 rozliczyć należy otrzymując dochody za granicą kraju albo uzyskując dochody ze źródeł położonych poza granicami kraju. Korzystanie z preferencyjnych form opodatkowania w przypadku pozostałych przychodów: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego, karty podatkowej nie wyklucza możliwości rozliczenia się na PIT 37 druk. W takiej sytuacji poza PIT-37 należy złożyć inne formularze, w którym wykazane zostaną przychody uzyskane z pozostałych źródeł. Tak samo należy postąpić w przypadku przychodów o charakterze kapitałowym i przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, które rozliczamy odpowiednio w PIT-38 i PIT-39. Prowadzący własną jednostkę gospodarczą ma możność odjąć w rocznym deklaracji PIT też zapłacone składki ZUS osoby kooperującej.

pit 36l program 2014

Program do rozliczania pitu 2014

Ogromną zaletą programu PITY 2013/2014 jest możliwość rozliczenia się przez internet online. Program łączy się z systemem e-deklaracje (oficjalny system Ministerstwa Finansów) i umożliwia złożenie PIT przez Internet. Po prawidłowym dostarczeniu e-deklaracji dostajemy dokument UPO, który należy zapisać na dysku (jest to oficjalne potwierdzenie wysłania formularza, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Nasz program sam dokona za Was wszelkich obliczeń, pomoże dobrać załączniki, a także będzie służył poradami podczas wypełniania PIT za 2013 rok. Za jego pomocą możecie dokonać każdego możliwego rozliczenia rocznego za rok 2013. Dodatkowo nasz program umożliwia wysłanie deklaracji podatkowej prosto do urzędu skarbowego. Druk PIT-37 to najbardziej popularny podatek wsród naszego społeczeństwa, co znamionuje o tym, że większa część z nas pracuje będąc zatrudnionym przez jednostkę lub instytucją.

pit 36l druk program

Program pit 2014 darmowy

Rozlicz zeznania roczne PIT naszym softwareem Pity 2014, jest to znakomity sposób na wypełnienie obowiązku wobec Fiskusa. Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci. Wśród odliczeń zmniejszających bezpośrednio wysokość podatku dochodowego, możemy wymienić ulgę prorodzinną oraz opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Znaczenie tych odliczeń jest bardzo istotne, gdyż mogą one znacznie obniżyć wysokość należnego podatku. Podatnik, któremu przysługuje prawo do uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym powinien umniejszyć podatek o odpowiednią kwotę.

Wypełnianie druku PIT-36L czeka tych z nas, którzy zadeklarowali liniową formę opodatkowania. Dotyczy to podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą bądź produkcję rolną specjalnych działów. Stawka podatku zawsze jest taka sama, niezależna od przychodu i wynosi 19%. Nie występuje tu także kwota wolna od podatku oraz 32% stawka od nadwyżki. PIT-38 to druk składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Formularz PIT-37 a jednostki samotnie wychowujący dzieci. wdowa, Panna, wdowiec, osoba, której współmałżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym, kawaler, rozwodnik, osoba w separacji, rozwódka – taki katalog osób uprawniony jest do rozliczania się z PIT-37 na preferencyjnych zasadach. Według ustawy, podatnik taki wychowuje dziecko małoletnie lub, bez względu na wiek, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko uczące się do 25. roku życia (które nie uzyskuje dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu) również może skorzystać z zasad ulgowych przy wypełnianiu PIT-37.

PIT-36L to formularz składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami. Nie wiesz jak wypełnić PIT za 2014 rok? Pobierz nasz program. Nasza aplikacja ma zainstalowane porady, które przeprowadzą Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok.

2014-10-01 | Admin | | | |

Bezpłatny program Pity 2014

Nie czekaj dłużej. Pobierz program PIT 2014 już teraz. Nasza aplikacja jest w pełni darmowa i możesz za jej pomocą nie tylko wypełnić PIT za 2013 rok, ale również wysłać go przez internet prosto do Urzędu Skarbowego. Obywatel ma opcję by ująć odliczenie od zysku kwoty wydanej na stosowanie sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania osoby w wartości nie większej od w roku podatkowym sumy 760 PLN. By rozliczyć przychody z zagranicy najskuteczniej jest zastosować specjalny program do wypełniania druków PIT, pozwoli to na banalne rozliczenie tego rodzaju zarobków bez względu na to w jakim kraju świadczyliśmy pracę.

Program do rozliczenia pitu 2015

Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód (będący różnicą przychodu i kosztów uzyskania przychodu), pomniejszony o ulgi podatkowe podlegające odliczeniu od dochodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Od tej kwoty naliczana jest wysokość podatku, od której następnie odejmuje się opłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną). Dopiero po dokonaniu tych wszystkich obliczeń, otrzymujemy w PIT 2013 wysokość należnego podatku, który podatnik ma obowiązek odprowadzić na konto urzędu skarbowego. Deklarację PIT-36 sporządzają obywatele, którzy za rok 2014 uzyskiwali którekolwiek dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (18-32%) bez pośrednictwa pracodawcy.

Terminem, do którego wypełniony formularz należy złożyć jest dzień 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie. Do dnia tego mamy też czas aby dokonać ewentualnych wyliczeń oraz uzupełnień. Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny. Formularz PIT-38 rozliczymy szybko i poprawnie przez internet. Program do rozliczenia PIT-38 jest na naszej stronie, istnieje możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej także w trybie online. Jeśli nie wiesz jak wypełnić papierowy formularz PIT-38, koniecznie wypełnij i rozlicz zeznanie poprzez nasz program. Oszczędzisz czas wysyłając wypełnioną deklarację przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Przez net możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Taki PIT 2013 podpisać może jeden małżonek, który wypełnia akurat deklarację. Nie są wymagane żadne dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie "podpisu" (wpisanie danych uwierzytelniających jednego z małżonków) jest uznawane za automatyczną zgodę drugiego z współmałżonków na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych związanych z jego profitami na tej deklaracji. Małżonek który składa PIT 2013 działa wtedy nie tylko w swoim imieniu, ale drugiego z małżonków. Nasz program PITY 2014 umożliwi Ci szybkie i proste rozliczenie z PIT. Dodatkowo masz możliwość wysłania deklaracji podatkowej do odpowiedniego Urzędu Skarbowego przez internet.

Program do rozliczeń pit 2015

Rozliczenie PIT 2013 przez internet. Jesteśmy w trakcie przygotowania dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za radą niniejszego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-36L, PIT-36, PIT-38, PIT-28, PIT-37, PIT-39 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Omawiana aplikacja PIT online ulży Ci nie tylko w wyliczeniach, ale również przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. Jeżeli zmierzasz wypełnić zeznanie PIT to miej na uwadze, że prawdopodobnie szybko przygotujesz to z gratisowym programem Pity 2014. Za pomocą tej internetowej aplikacji możesz nie tylko sprawnie i bezpiecznie wypełnić PIT za 2013 rok, ale również masz możliwość wysłania go przez sieć do Urzędu Skarbowego. Zaoszczędzisz w ten sposób co niemiara czasu, który spędziłbyś w kolejkach. Wysłanie PITu przez globalną sieć to wielka wygoda oraz oszczędność czasu i nerwów.

Programy pit 2015

E-deklaracje dostępne są zarówno dla podatników jak i płatników. Dzięki nim możemy wypełnić wszystkie rodzaje druków PIT wraz z odpowiednimi załącznikami. Na stronie udostępniającej aktywne formularze znajdziemy również instrukcje pomagające w wypełnieniu poszczególnych PITów. PIT-37 to formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik. Doliczając profity niepełnoletnich – należy przesłać PIT-36 łącznie z PIT/M, również wtedy jeżeli normalnie, bez przychodów niepełnoletniego, składałoby się PITa-37.

pit d druk

Program do pitu 2015

Uwzględniając w Picie ulgę na potomka osoba sporządzająca zeznanie wpisać musi ilość dzieci i numery PESEL dzieci, a o ile brak jest tych numerów - imiona, daty urodzenia, nazwiska dzieci. E-deklaracje dostępne są zarówno dla podatników jak i płatników. Dzięki nim możemy wypełnić wszystkie rodzaje druków PIT wraz z odpowiednimi załącznikami. Na stronie udostępniającej aktywne formularze znajdziemy również instrukcje pomagające w wypełnieniu poszczególnych PITów. Wytwarzanie druku PIT-37 za 2013 umożliwia podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i potrąceń. Zdołamy między innymi odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną oraz wiele innych. Z zniżek możemy skorzystać wypełniając odpowiednie aneksy PIT 2013.

program pity 2015

PIT-28 dotyczy prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo, zarówno indywidualnie, jak i w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych. Tę deklarację powinni złożyć także ci, którzy uzyskiwali przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze. Oświadczenie o uzyskiwaniu takich przychodów należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku. Warto skorzystać z naszego programu do PIT. Wypełnianie przez internet jest naprawdę prostym i szybkim procesem, druk uzupełniamy dzięki aplikacji lub w trybie online. Ulga internetowa dotyczy tylko tych osób, które w roku rozliczeniowym, czyli 2013 korzystały z Internetu na podstawie umowy, z której wynika, że uiszczaliśmy miesięczne opłaty za używanie Internetu. Wszystkie osoby, które korzystały z niego nieodpłatnie nie będą mogły skorzystać z ulgi internetowej.

Odliczanie ulg fiskalnych bardzo często jest zawikłane, istnieje niezwykle dużo przepisów podatkowych, bardzo dużo interpretacji podatkowych, a interpretacje podatkowe często są bardziej złożone niż same ustawy, w związku z tym warto skorzystać z nieodpłatnego programu Pity 2014, który odejmuje wszelkie ulgi samodzielnie. Wypełnianie druku PIT-36L czeka tych z nas, którzy zadeklarowali liniową formę opodatkowania. Dotyczy to podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą bądź produkcję rolną specjalnych działów. Stawka podatku zawsze jest taka sama, niezależna od przychodu i wynosi 19%. Nie występuje tu także kwota wolna od podatku oraz 32% stawka od nadwyżki. Jeżeli otrzymujesz przychody z działalności gospodarczej i wybrałeś zasady ogólne opodatkowania, czyli wedle skali podatkowej, to składasz zeznanie roczne Pit-36, wykazujesz tam zarobki, koszty i zarobek z działalności, kwoty należnych i opłaconych wpłat na podatek od dochodów w ciągu roku, wartości wpłaconych składek Zusowskich.

Formularz PIT-38 najczęściej wiązany jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38. Wypełnienie deklaracji przy pomocy PITY 2014 zajmie Wam nie więcej niż 10 minut wliczając w ten czas przesyłkę przez Internet do odpowiedniego urzędu skarbowego. Wysyłka druku PIT poprzez Internet to dobry sposób na przyspieszenie zwrotu swojego podatku. Szybkie przygotowanie i wysyłka zeznania oznacza jeszcze szybszy zwrot podatku! Należy pamiętać, że nawet jeżeli dochód, który osiągnęliśmy w trakcie roku nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, czyli 3091 zł, naszym obowiązkiem jest terminowe złożenie PIT-36 lub PIT-37 formularz. Ponieważ zaliczki na podatek dochodowy są odprowadzane w trakcie roku, po dostarczeniu zeznania do urzędu, otrzymamy zwrot opłaconego wcześniej podatku (jeżeli nie posiadamy żadnych zaległości podatkowych).

2014-09-30 | Admin | | | |

Darmowy program PITY TaxMachine 2014

Zasadniczą zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie. Rozliczając zarobki małego potomka (gdy nie jest zobligowane tworzyć deklarację PIT na własną rękę, na oddzielnym od rodzica formularzu PIT), trzeba w zamian tradycyjnego PIT 37 przekazać Pit 36. Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do ulg i odliczeń, wyliczony wcześniej dochód można umniejszyć o: dokonane darowizny, ulgi PIT 2013 odliczane od dochodu (rehabilitacyjną, internetową, na IKZE, na pomoc domową, na szkolenie uczniów, odsetkową), straty z lat ubiegłych oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Programy do wypełniania pitów

Jeżeli chcesz sporządzić własny PIT sprawnie i prędko to powinieneś się zainteresować najlepszym nieodpłatnym programem Pity 2014. PIT poprzez Internet to idealny sposób na przekazywanie deklaracji PIT rocznych do urzędów fiskalnych, nasz software przekazuje e-zeznania całkowicie samodzielnie, gwarantujemy, że jest to banalne i w pełni darmowe. Osoby, które składają się na PIT36L lub na Pit 28 mogą także składać PIT-36 w związku z innymi zarobkami, np. działalność rozliczana na PIT 36L, sprzedaż nieruchomości – na PIT-36.

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. Druk PIT-28 wypełniają ci podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania swoich przychodów poprzez ryczałt ewidencjonowany. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, aczkolwiek przepisy ustawy o zryczałtowanej formie podatku nie definiują jasno, co pod terminem działalności gospodarczej należy rozumieć, tym samym odsyłając nas do przepisów ustawy o PIT. Dodatkowo formularz PIT-28 muszą rozliczyć także te osoby, które uzyskują dochody z zawartej uprzednio umowy najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy. Dotyczy to także tych podatników, którzy zawarli umowy o charakterze pokrewnym z wymienionymi. Wreszcie podatek poprzez PIT-28 dotyczy także osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której wspomnieliśmy wcześniej, w formie spółki cywilnej lub jawnej. W 2014 za rok 2013 na bazie zeznania PIT-37 obliczają się podatnicy, którzy uzyskują przychód za pomocą innego podatnika. Tłumacząc to "na nasze" znaczy to, że z PIT-37 utworzyć muszą się wszyscy, jacy są zatrudnieni w organizacjach lub przedsiębiorstwach oraz jednocześnie nie prowadzą prywatnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą organizację wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy przekazać do Urzędu Fiskalnego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Program pit

Co należy zrobić, aby złożyć e-deklarację? Po pierwsze trzeba posiadać komputer wraz z dostępem do sieci internetowej. Ponadto konieczne jest także zainstalowanie darmowego programu Adobe Reader. Jeżeli zdecydujemy się na uzupełnienie formularzy PIT przy pomocy kreatora, będziemy musieli również pobrać i zainstalować program do pitów 2013. Ta profesjonalna aplikacja przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania podatkowego krok po kroku. Obywatele, jacy rozliczają się na PIT36L albo na Pit 28 mogą dodatkowo składać Pit 36 w związku z innymi zarobkami, na przykład działalność rozliczana na PIT 36L, zbycie nieruchomości – na PIT-36. Podatnik może odejmować w PIT-36l jedynie ulgę abolicyjną, przesłać 1% podatku należnego na konto fundacji, składki na ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Darmowy program do rozliczania pit

Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-40, PIT-36L, PIT-37. Zeznanie roczne PIT 37 składają osoby, które osiągały przychody z tytułu pracy, umów o dzieło, rent, emerytur, umów zlecenia, innych źródeł, dla których to pracodawca był zobowiązany do przelewania wpłat na podatek dochodowy. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów fi nansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

druk pit zg 2014

Program do pit

Należy pamiętać, że nawet jeżeli dochód, który osiągnęliśmy w trakcie roku nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, czyli 3091 zł, naszym obowiązkiem jest terminowe złożenie PIT-36 lub PIT-37 formularz. Ponieważ zaliczki na podatek dochodowy są odprowadzane w trakcie roku, po dostarczeniu zeznania do urzędu, otrzymamy zwrot opłaconego wcześniej podatku (jeżeli nie posiadamy żadnych zaległości podatkowych). PIT 37 jest standardową deklaracją wypełnianą przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których wpłaty na daninę publiczną liczy i bierze płatnik nawet w razie, jeśli użytkuje się w zeznaniu PIT w roku 2013 z ulg i odliczeń. Formularz PIT 28 przeznaczony jest dla osób które:

 • Uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych

program pit 2014 darmowy

Najlepszy program do pitów

PIT 36L dotyczy tylko podatników tworzących zeznania PIT z dochodów z tytułu prowadzenia działalności ekonomicznej. Wypełnienie deklaracji przy pomocy PITY 2014 zajmie Wam nie więcej niż 10 minut wliczając w ten czas przesyłkę przez Internet do odpowiedniego urzędu skarbowego. Wysyłka druku PIT poprzez Internet to dobry sposób na przyspieszenie zwrotu swojego podatku. Szybkie przygotowanie i wysyłka zeznania oznacza jeszcze szybszy zwrot podatku! Witamy w naszym serwisie. Udostępniamy Państwu darmowy program do rozliczania PIT za 2013 rok. Za pomocą naszej aplikacji można szybko i łatwo wypełnić druki PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

PIT-39 jest przeznaczony dla osób, które w minionym roku uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. Za datę zakupu uważa się dzień podpisania aktu notarialnego, natomiast za datę wybudowania – dzień oddania nieruchomości do użytku. Zmiany w PIT 2014 najmocniej dotykają rodziców jednego dziecka. Związane jest to z polityką prorodzinną państwa i energicznym motywowaniem, do posiadania jak największej ilości dzieci. Małżonkowie wychowujący jedno dziecko, których dochód przekroczy 112 000 zł w skali roku utracą możność skorzystania z ulgi na dziecko. Tym samym limitem dochodów objęci są rodzice samotnie wychowujący dziecko. W przypadku pozostawania w związku niemałżeńskim pułap, powyżej którego ulga wygasa, wynosi 56 000 zł. Poszukujesz blankietu do rozliczenia się z podatku za 2013 rok? Na tmxp.pl znajdziesz druki za pomocą, których kompleksowo rozliczysz się z podatku dochodowego za 2013 rok. Wybierz poniżej interesujące Cię zeznania podatkowe i pobierz druk PIT za 2013 rok.

Dzisiaj prezentujemy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą niniejszej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie zeznania fiskalne: PIT-38, PIT-36, PIT-28, PIT-39, PIT-36L, PIT-37. Tak samo jak w zeszłym rok mój program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok. Jeżeli masz zamiar zabrać się za wypełnianie rocznych druków PIT to kategorycznie musisz wejść na naszą witrynę WWW, znajdziesz na niej absolutnie najlepszy, nieodpłatny program do przygotowywania i przesyłania e-Deklaracji przez Internet, dodatkowo dowiesz się niesamowicie dużo fascynujących rzeczy na tematy podatkowe. Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem giełdowym – podatnik jest zobligowany by samodzielnie wyliczyć PIT-38.

2014-09-25 | Admin | | | |

Darmowy program Pit TaxMachine 2014

Za pomocą oprogramowania PITY 2014 epodatki.eu wykonasz PIT nawet bez wiedzy księgowej - będziesz krok po kroku instruowany, co w jakim polu wpisać. Program sam wykona za Ciebie wszelkie wyliczenia, co również eliminuje ewentualność jakiejkolwiek omyłki. Na koniec masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną - po co tracić czas na stanie w kolejkach? Do posłania PIT przez sieć nie potrzebujesz cyfrowego podpisu, Twoje dane osobiste są świadectwem tożsamości dla Urzędników. Ujrzyj jakie zmiany czekają polskich podatników w rozliczeniu 2013/2014. Wypełnij z nami PIT 2014. Prezentowany program obsługuje deklaracje PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-39, PIT-38, PIT-36. W 2014 roku zmieniają się zasady korzystania z ulgi internetowej i prorodzinnej. Warto o tym przeczytać więcej, aby móc w pełni wykorzystać ulgi w 2014 roku. Odpowiednie wypełnienie druku PIT-39 zapewnia proponowany przez nas program. Jest dozwolone z niego korzystać po powieleniu na dysk peceta lub online. Aplikacja ta pomaga w realizowaniu obliczeń, uzupełnianiu rubryk a także umożliwia złożenie deklaracji PIT-39 drogą internetową. Sprawdź w tym momencie!

Program do rozliczania pit 2014 za darmo

Od dzisiaj możesz błyskawicznie i bez ryzyka rozliczyć się z podatku za 2013 rok za pomocą internetu. Nie musisz nic ściągać- wypełnij PIT online! Na pewno każdego roku martwisz się czy zdołasz przygotować i przesłać do Urzędu Skarbowego druk PIT. Nie jest to prosta sprawa także taka troska jest usprawiedliwiona. Wypełnianie zeznania PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym karkołomnym, jeśli używamy gratisowy program do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dostosowaniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale także będzie nas wspierał podczas wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na wsparcie nie tylko w obliczeniach, ale zarówno na wskazówki co wprowadzić w daną rubrykę.

Osoba ma możliwość by uwzględnić w deklaracji ulgę od przychodu kwoty wydanej na korzystanie z sieci internetowej w lokalu (budynku) stanowiącym miejsce zamieszkania osoby w wysokości nieprzekraczającej w roku fiskalnym wartości 760 PLN. Pit-39 wysyłają Polacy, jacy sprzedali w poprzednim roku prawo do nieruchomości albo nieruchomość. Płatnik podatku PIT-4R od umów o dzieło, umów zleceń, wynagrodzeń, z tytułu rent i emerytur, do końca lutego roku następnego po roku podatkowym wysyła zatrudnionym informacje PIT-11A albo PIT-11, lub na życzenie Pit-40\A albo PIT-40.

Programy do pitów 2014

Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Przedsiębiorcy składają PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych), PIT-16A (karta podatkowa). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39. Podatnik uzyskujący przychody z tytułu najmu wypełnia Pit 28, gdy zawiadomił do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu zdobycia pierwszego zysku z najmu prywatnego, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy oraz porozumień o pokrewnym zakresie - w wypadku pierwotnego zysku w grudniu, deklarację trzeba oddać do końca roku. Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

Program do rozliczania pit za 2014 rok

Ponieważ obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego został wycofany, konieczne było stworzenie innej metody identyfikacji podatników oraz weryfikacji tożsamości osoby, która składa deklarację PIT. W związku z tym wprowadzono obowiązek podawania tzw. danych autoryzujących. Ich zgodność jest wymagana do przesłania e-deklaracji do urzędu skarbowego. PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów). Co niemiara osób co roku ma sporo ambarasów podczas wypełniania zeznań podatkowych. Nierzadko nie wiemy co w danym polu wprowadzić albo jakie zeznanie podatkowe powinniśmy sporządzić. Aby pomóc polskim podatników wykonaliśmy porady dla każdego rodzaju zeznania podatkowego. Zobacz jak wypełnić poszczególne formularze PIT.

pity podatnicy

Rozliczanie zobowiązania podatkowego zagranicznego w Polsce zależy od reguł ustalonych w umowie o unikaniu podwójnego objęcia opodatkowaniem zawartej z konkretnym krajem. Dochody z własnej działalności rozliczamy na zeznaniu PIT-36 albo PIT-36l, w zależności od wybranej metody opodatkowania przychodu. Program PITy 2014 automatycznie ujmuje ulgę prorodzinną i ulgę na sieć globalną, stosując tą aplikację masz gwarancję zwrotu rzeczywiście wysokich kwot podatku, nawet jeśli nie jesteś pewien które odliczenia masz możliwość zastosować.

Osoby, rozliczające swój PIT w minionym roku, doceniły w naszym programie łatwość obsługi oraz niezawodność. Dzięki tym właściwościom z naszego programu skorzystało aż milion podatników. Cieszymy się z tego, że możemy pomóc tak ogromnej rzeszy użytkowników korzystających z programu PITY 2014. Aby zastosować odliczenie na internet nie trzeba mieć faktur, wystarczy dowolny dokument zapłaty na Internet, musi na nim być wykazana kwota oraz kiedy kto komu płaci za łącze internetowe. Należy nie zapominać, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

PIT-37 to najczęściej wypełniany druk podatkowy. Choć przeważająca ilość podatników musi rozliczać się przy pomocy tego właśnie formularza, wciąż sprawia on problemy. Jakie najczęściej błędy popełniamy wypełniając PIT-37? Podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów nie potrącają ulgi na dziecko. Inne aktualne w tym momencie ulgi mają możliwość potrącać od wykazanej sumy podatku. Podatnicy, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nie obowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy, jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub art. 29 ust. 4 ustawy).

Pit 2014 program

Aplikacja PITy sporządza Twój PIT praktycznie automatycznie, wprowadzasz jedynie kilka kwot z druków PIT-40 czy PIT-11 i dostajesz utworzone zeznanie PIT. Co do zasady PIT jest opłacany według progresywnej skali podatkowej, tj. przy zastosowaniu stawek podatku w wysokości 18% i 32%. Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Przedsiębiorcy składają PIT-36L (podatek liniowy), PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych), PIT-16A (karta podatkowa), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39.

Dodatkowymi załącznikami opatrujemy PIT-36 w konkretnych przypadkach. Dla uzyskanych dochodów, bądź strat z pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniamy druk PIT/B. Przy odliczaniu ulgi mieszkaniowej wypełnienie druku PIT/D będzie niezbędne. Jeśli doliczamy dochód małoletnich dzieci załączymy PIT/M, natomiast w przypadku ulgi prorodzinnej – PIT/O. Dla dochodu uzyskanego z zagranicy drukiem właściwym jest PIT/ZG. PIT/Z wreszcie składamy jeśli udzielono nam kredytu podatkowego. Osoba objęta opodatkowaniem przeróżnymi stawkami podatku zryczałtowanego, dokonujący potrąceń od profitów, odliczeń tych dokonuje od wszelkiego wariantu zysku w takim stosunku, w jakim za rok fiskalny pozostają poszczególne przychody objęte opodatkowaniem różnorodnymi stawkami w łącznej sumie przychodów. Najświeższe statystyki odkrywają, że wciąż my - Polacy mamy problem z osobistym rozliczeniem się z podatku. Dużo osób korzysta w takiej sytuacji z pomocy znajomych lub księgowej. Zaledwie 40% społeczeństwa w pojedynkę wypełnia deklaracja skarbowego. Jest to konfirmacja dezinformacji i nieróbstwa w polskim społeczeństwie. Sporządzenie formularza PIT-37 zajmuje bowiem maksymalnie 10-15 minut. Należyty program do PIT-37 może się przyczynić do tego, że ten czas uda się jeszcze bardziej skrócić.

pit 36 zus1